Takvimi për trojet Shqiptare *
* Webfaqja jonë është në punim sipër, dhe kohë pas kohe do të ketë ndryshime, deri në realizimin e Projektit, inshaAllah së shpejti do të kemi Takvimin (për Qytetet) e trojeve tona!
Kalendari
Takvimi *
* Takvimi është përgatitur sipas kohës lokale të Prizrenit, Iqindia sipas Medhhebit Hanefi dhe Metoda e studimit Islam sipas Ligës Botërore Muslimane!
Koha lokale e Prizrenit
Takvimi
Koha Aktuale Info
Koha e mbetur për ...
MbetjaDigitale
MbetjaInfo
Ortë
Minutat
Sekondat
Takvimet
Koha lokale dhe Metoda *
* Takvimi Standart është përgatitur sipas kohës lokale të Tiranës, Iqindia sipas Medhhebit Hanefi dhe Metoda e studimit Islam sipas Ligës Botërore Muslimane, mirëpo iu mundësohet zgjedhja e Qytetit, ndryshimi i Ikindisë dhe Metoda e studimit Islam, sipas opsioneve që janë në dispozicion!
Qyteti:
Metoda e Ikindisë:
Metoda e Studimit Islam:
Koha lokale shih Qyteti!
TakvimiEmri
TakvimiKoha
Kalendari - Takvimi